Spektakulär transformation från 80-talshus till modern arkitektonisk pärla

24 augusti 2023

Asplyckevagen-print-2

Arkitekterna Björn Gross och Josef Wideström står med sitt företag Arctic Studio bakom den unika transformationen av en 80-talsvilla i Kungsbacka. Projektet, som de kallar TransForm, började som en förfrågan om att bygga till ett garage – och resulterade i ett modernt hus som med hjälp av smart placerade fönsteröppningar och fasader i lager erbjuder både insynsskydd och samtidigt suddar gränsen mellan ute och inne.

Arctic Studio är ett arkitektkontor med fokus på bostäder. Företaget tar sig endast an ett par projekt per år för att garantera att varje kund får den fulla uppmärksamhet och expertis de förtjänar. Björn Gross och Josef Wideström är arkitekterna bakom Arctic Studio. Deras arbete kännetecknas av nyskapande och tidlösa designelement som kombineras med djup förståelse för funktion och komfort.

- Varje projekt är unikt och optimerat utifrån platsen och beställarens behov. Vi har varit verksamma i 18 år nu och har färdigställt ungefär 30 hus under den tiden. De flesta projekt är nybyggnationer men vi har nu kommit tillbaka mer och mer till transformation och ombyggnadsprojekt. Vi tar helt enkelt bara oss an rätt projekt, med rätt kund och rätt förutsättningar. Här är TransForm ett perfekt exempel, säger Björn Gross.

Before Huset innan transformationen

Transparens och insynsskydd går hand i hand

TransForm är ett nyligen färdigställt projekt som har genomgått en imponerande omvandling från ett 80-talshus till ett modernt och unikt hem. I projektet har arkitekterna valt att behålla det bästa av det befintliga huset samtidigt som de har skapat ett helt nytt uttryck.

Arctic Studio började med att uppskatta kvaliteten på platsen och insåg snabbt att de hade begränsat utrymme att lägga till de nya funktionerna som beställaren önskade. Genom att avlägsna balkonger, stora takutsprång och andra rester från 80-talet har man kunnat frigöra det utrymme som krävdes. Resultatet är en enhetlig svart byggnadskropp som ger ett stilrent och sammanhållet intryck, som sedan kläs med ett träraster vilket skapar olika öppningar och riktningar.

- En av nyckelfaktorerna i TransForm-huset är användningen av rastret, som ligger utanpå byggnaden och skapar olika öppningar och riktningar. Detta ger ett intressant spel av transparens och rörelse, där byggnaden kan upplevas som både öppen och privat beroende på betraktarens position. Genom att skapa dessa rum mellan ute och inne tillåter man olika nivåer av insyn och integritet, där man med hjälp av öppningar av olika storlek och placering kan kontrollera siktlinjer och skydda de boende från direkt insyn samtidigt som man behåller möjligheten att njuta av utsikten och ljuset utifrån, berättar Josef Wideström.

Han kompletteras av Björn Gross, som fortsätter:

- Rastret skapar även rörelse och en skuggverkan. Eftersom rastret exponerar den svarta fasaden bakom blir öppningarna som ljushål, särskilt under natten. Går man sedan förbi huset så förändras ens intryck och det blir en häftig effekt av rörelse och transparens.

Asplyckevagen-print-1 Asplyckevagen-print-8

Fönster skapar koppling mellan ute och inne

Något som kännetecknar äldre hus, särskilt suterränghus, är att de ritas och används på ett annat sätt än vad som är optimalt idag – med tydligare avgränsning mellan kök och vardagsrum samt en mörkare kärna. Detta var något arkitekterna ville arbeta med och lösa genom att skapa nya öppningar för att släppa in mer ljus och skapa nya rumsaxlar.

- Vi gjorde bjälklagshålet större än trappan för att släppa in mer ljus i den här tidigare mörka kärnan. Vi omdefinierade trappan som en viktig samlingspunkt istället för att bara vara en nödvändighet för att ta sig mellan våningarna, säger Josef Wideström.

Arkitekterna har arbetat med att implementera nya öppningar och fönsterpartier för att maximera ljusinsläppet och skapa en stark koppling mellan inne och ute.

  Asplyckevagen-print-5

- Fönstren i TransForm har inte bara en estetisk funktion utan spelar även en avgörande roll för att skapa rumsupplevelser, rörelse och maximera ljusinsläpp. Forskning har visat att en välgjord och harmonisk miljö har positiva effekter på vårt välbefinnande och fönster spelar en viktig roll i att skapa dem, säger Björn Gross.

Han kompletteras av Josef Wideström:

- Fönstren från VELFAC 200 serien fungerar bra i våra projekt då de inte bara uppfyller det estetiska perspektivet, med mycket glas och lite båge, som egentligen inte är det viktigaste för oss. Det uppfyller även funktionerna vi letar efter och det går att laborera med fönsterlösningarna för att det ska uppnå våra och kundens önskemål. Precis som med vår arkitektur är fokus på att erbjuda väldigt enkel funktion, som sedan övergår i en hög grad av optimering.

Den rätta kunden

Vid transformationsprojekt som detta i Kullavik, är det A och O att relationen mellan kund och arkitekt fungerar och att man som kund vågar ge arkitekten möjligheten att öppna ens sinne. Det menar Josef och Björn.

- Vid nybyggnationer är det ofta lättare att få kunden till att se potentialen, eftersom de inte har en egen bild eller upplevelse av huset än. Men vid ombyggnationer har de som bor där blivit vana vid hur det ser ut idag och kan ha svårt att se hur det kan se ut i framtiden. Därför kan det vara bra att involvera någon som inte har bott i huset tidigare för att få en objektiv syn och hitta nya rumsupplevelser. Ägarna till TransForm-huset var fantastiska att arbeta med, just eftersom de var öppna för förändringar och hade en positiv inställning, säger Josef Wideström.

Asplyckevagen-print-13

Björn Gross instämmer:

- Projektet började med att de ville ha ett nytt garage, men genom samarbetet utvecklades det till en stor transformation av hela huset. Även om det tog längre tid och blev ett större projekt än vad de först tänkt sig, var hela processen positiv. Dessutom har de fått positiv respons från förbipasserande som följt hela byggarbetet. Det är väldigt inspirerande för oss som arkitekter att arbeta med kunder som har tydliga preferenser och samtidigt är öppna för nya idéer. Det är då resultatet blir som allra bäst.

Josef Wideström avslutar:

- Slutligen vill vi lyfta fram vår byggare Jonatan Schramek från LMR Entreprenad. Vi kan komma med fantastiska idéer men utan rätt stöd från kommun, kund och byggare blir vårt jobb omöjligt. I detta fall har vi haft kommunens stöd, vi har haft en ambitiös och positiv kund och vi har haft en byggare som kan och vill ta detaljerna vidare, är noggrann och vågar ta en del av ansvaret som bollplank och utförare. Därför har resultatet blivit fantastiskt.

 

Asplyckevagen-print-6_2

Om Arctic Studio

Arctic Studio är ett arkitektkontor som arbetar med unik design och hög kvalitet inom ett begränsat urval av projekt. Företaget fokuserar på bostadsprojekt med dedikerade kunder och utmanande förhållanden.

Studion grundades i Göteborg år 2005 av Josef Wideström och Björn Gross. Båda arkitekterna arbetar även med forskning och undervisning vid Chalmers Tekniska Högskola. Studion fungerar därmed som en plattform mellan teori och praktik, där innovativa koncept kan undersökas i full skala.

Se fler projekt från Arctic Studio här.

 

Nyfiken på fler transformationsprojekt? Upptäck Kungsbroskolan av LINK Arkitektur här.

Ämnen: Design och estetik, VELFAC, Inspiration, Transformation

Senaste inläggen

Populära inlägg