Transformationsexpert berättar: Framtidens hållbara byggnad är den vi redan har

30 juni 2023

1-3

För att nå målet om ett hållbart samhälle måste vi börja med att se över hur vi använder våra byggnader. Det menar Cilla Jansson, arkitekt och ansvarig inom transformation på Krook & Tjäder. Vi behöver titta på långsiktiga möjligheter och hur vi kan utveckla det befintliga byggnadsbeståndet. Kan vi använda det som redan finns och hur gör vi det på bästa sätt?

I sin roll som arkitekt arbetar Cilla Jansson med att se helheten i ett projekt, vilket innefattar allt från kulturhistoriska värden till social anknytning kopplat till plats och byggnad.

- Projektet och kunden styr transformationsnivån, men även om vissa beställare är längre fram i sitt tänk än andra har alla uppdrag idag något gemensamt, nämligen ett tydligt fokus på återbruk, konstaterar Cilla.

Hon poängterar även vikten av att se byggnader som mer än bara byggnader.

- Ta rivningen av en skola som exempel. Det handlar inte bara om byggnader som tas bort, utan även upplevelser som försvinner, ibland flera generationers. Vårt uppdrag som arkitekter är att belysa viktiga värden, lyfta frågan och hitta kvaliteter i det befintliga, säger Cilla.­

Bygg för framtiden – redan idag

Att det kommer att byggas nya byggnader är oundvikligt. Därför är det av yttersta vikt att vi som aktörer i byggbranschen planerar in flexibilitet i byggnaderna, så att vi möjliggör förändringar och anpassningar i framtiden.

VELFAC film Paul Rogers (6)-1

Ge varje detalj sin tid i rampljuset

I transformationsarbetet krävs det att man kombinerar ett helhetsperspektiv med ett detaljarbete som är både noggrant och omsorgsfullt. Cilla förklarar:

- Det är viktigt att ta tillvara det gamla, med hantverk och detaljarbete som hör till de olika årsringarna som vår miljö är uppbyggd av. Detaljeringen måste dessutom vara omsorgsfullt gjord. Det handlar inte bara om hur vi bygger volymer och former. Det handlar även om hur det sätts samman, att vi lyfter hantverkskunskapen och förståelsen om hur mötet mellan olika material ser ut. En omsorg om varje detalj för att det ska bli bra, både arkitektoniskt, ekonomiskt och klimatmässigt.

Transformation handlar om mycket mer än om en byggnadens vara eller icke-vara. Det handlar om hur den används och om att hitta nya möjligheter för dess fortlevnad, om att skapa nya platser för människor att mötas och leva på. Hur kan vi förädla istället för att bygga nytt från grunden?

- Det är allas stad, oavsett vem som äger fastigheterna. Därför har vi alla ett ansvar att ta hand om den gemensamma historiken och kulturminnet. Transformation är ett brett begrepp och det inkluderar allt från små detaljer till stadsplanering – från dåtid via nutid till framtid – vilket gör det så mångfasetterat och oerhört intressant. Framför allt är det så vi skapar en hållbar framtid, avslutar Cilla.

2-3

Om Cilla Jansson

Cilla Jansson är arkitekt på Krook & Tjäder. Hon är även ansvarig inom kompentensområdet transformation.

Cilla har stor erfarenhet inom byggbranschen och har tidigare jobbat med allt från ombyggnad av miljonprogrammet till skolor från 1800-talet. Idag arbetar hon och kollegorna på Krook & Tjäder med uppdrag som sätter fokus på kontext och kvalitet, med hållbarhet som röd tråd.

 

Ämnen: Design och estetik, VELFAC, Inspiration, Transformation

Senaste inläggen

Populära inlägg