Så framkallar arkitekturen din inre urmänniska

26 januari 2022

Topbillede_Zenhusen_42_photo by Nikolaj Jakobsen

Foto: C.F. Møller Architects

Att känna koppling till naturen och våra omgivningar har stor betydelse för oss människor. Enligt en dagsljusexpert är detta orsaken till att termer som connectedness och biofili får allt större betydelse för designprocessen. Det välkända bostadsprojektet Zenhusen i Stockholm är ett bra exempel på hur fönstren bidrar till att skapa den betydelsefulla kopplingen mellan inne och ute.

Som människor betyder det mycket att ha utsikt till liv, ljus och natur, och mycket uppmärksamhet har lagts på att stärka naturens rytmer i flera nyanser. Det berättar Ellen Kathrine Hansen, chef för forskningsgruppen inom ljusdesign på Aalborg Universitet:

- Det har en enorm betydelse för oss människor att känna samhörighet till något större. Det understryks med begreppet connectedness, som inte bara handlar om att ha utsikt över andra människor och det som föregår utanför, men lika mycket om att känna oss i ett med en biodiversitet, en dygnsrytm och en årsrytm.

Dessutom spelar inte minst vår koppling till naturen en avgörande roll, vilket ett begrepp som biofili bidrar till att belysa. Detta då den just berättar om naturens positiva inverkan på oss människor, samt vårt behov av att föra naturen nära.

Zenhusen_36_photo by Michael Perlmutter

Utsikten stimulerar vårt humör

I arkitekturen bjuder fönster inte bara in dagsljuset, men skapar även en kontakt till naturen och världen utanför. Visuellt och psykologiskt påverkas vi när vi känner oss som en del av en naturlig cykel och ett större universum. Inte minst gör det intryck på oss att ha utsikt över himlen:

- Det betyder mycket för oss att se himlen. Helt omedvetet stimuleras vi när vi har utsikt över himmelrummets konstanta föränderlighet, och vi ser hur solen rör sig över himlen och hur ljuset reflekteras i molnformationerna. Det är fascinerande synupplevelser, inte minst övergången mellan dag och natt, när det verkligen händer något med ljusets spektrala fördelning, rättningen och intensiteten av dagsljuset, berättar Ellen Kathrine Hansen.

När utsikten och dagsljusinsläppet från fönstren lägger sig till rätta i våra rum, skapas det en kontakt med omvärlden. En kontakt som påverkar vår hälsa och vårt humör. Fysiologiskt har vi utvecklats under himlen runt ekvatorn med 12 timmars ljus och 12 timmars mörker, och vår biologiska rytm är viktig då den stimuleras av den ljuspåverkan vi får. Ellen Kathrine Hansen berättar:

- Inom de senaste 15 åren har man vetenskapligt bevisat att ljus påverkar produktionen av de hormoner som stödjer sömn och dygnsrytm, och stimulerar vårt humör och uppmärksamhet. Dagsljus stimulerar effektivt de biologiska effekterna och jag är säker på att vi snart kommer att ha med detta ännu mer i designprocessen när vi utvecklar vår byggda miljö.

Liv och ljus släpps in i Zenhusens arkitektur

Det säregna radhuskomplexet Zenhusen, som är utformat med fokus på att skapa nära kontakt mellan människor och natur, visar potentialen i väl valda fönster som släpper in liv, natur och dagsljus. Arkitekten bakom de 18 radhusen, belägna nära både natur och stadsliv i Stockholm, är även han intresserad av biofili och naturens påverkan på människor:

- Det finns mycket att vinna genom att skapa en nära kontakt mellan arkitektur och natur, inte minst när det kommer till bostäder. Flera undersökningar bevisar naturens positiva inverkan på vår hälsa och trivsel, och därför har det med Zenhusen varit naturligt att utnyttja den unika möjligheten att skapa närkontakt med naturen mitt i staden, berättar Ola Jonsson, arkitekt och Associate Partner hos C.F Møller.

Radhusen har golv-till-tak-fönster, som släpper in en riklig mängd dagsljus och grön utsikt i bostäderna och får inne och ute att smälta samman. Stora fönster har placerats mot norr, vilket minskar risken för överhettning och direkt solljus. Resultatet är ett välbalanserat inomhusklimat med ett harmoniskt ljus.

Zenhusen_38_photo by Michael Perlmutter

Material som bjuder in naturen

För att bryta barriären mellan in- och utsida har arkitekten öppnat upp fasaderna och skapat arkitektoniska ramar som stödjer känslan av ”zen”. Därmed utnyttjas vyer och dagsljus fullt ut:

- Tack vare Zenhusens förskjutna läge har vi kunnat säkra siktlinjer hela vägen genom husen. De boende har staden på det ena hållet och naturen på det andra, så när de öppnar ytterdörren i entrén möts de genast av den vackra utsikten över parken, som ramas in av stora fönster, säger Ola Jonsson och avrundar:

- För att få bostäderna och naturen att smälta samman integreras de jordnära färgerna i arkitekturen med bland annat cortenstålet som pryder fasaden. Dessutom har nordiska naturmaterial använts såväl inomhus som utomhus, vilket också bidrar till att bjuda in naturen och skapa en harmonisk balans mellan inne och ute.

 

Connectedness är det faktum att vi människor är kopplade till mer än bara varandra, utan också allt som omger oss: naturen, klimatet och jordklotet. Det handlar också om att känna sig som en del av något större.

 

Biofili handlar om människans medfödda och instinktiva dragning till naturen, samt den positiva inverkan det har på oss människor när vi känner oss bundna till naturen. Med biofilisk design bjuds naturen med in i arkitekturen genom material, färger eller former, som speglar naturen och därmed etablerar förbindelsen mellan natur och arkitektur. Det stödjer vår fysiska hälsa och vårt psykiska välbefinnande.

 

Ämnen: Nyheter, VELFAC, Dagsljus

Senaste inläggen

Populära inlägg