Planera in dagsljuset i byggnadsprocessen

6 mars 2019

story 3_ny-1

I ett byggnadsprojekt är det viktigt att tänka ljust. Det finns flera krav på hur mycket dagsljus en byggnad måste släppa in och därför vill vi slå ett slag för att planera in dagsljushantering redan tidigt in i byggnadsprocessen.

Arbetsrum, uppehållsrum och boytor måste ha tillgång till tillräckligt mycket dagsljus, men utan att orsaka onödig värmebelastning. Användningen av fönstren är därmed av stor betydelse för att uppnå rätt balans mellan så mycket dagsljus som möjligt och ett gott inomhusklimat utan överhettning. Klimatskalet påverkar upp till 90% av byggnadens totala energiförbrukning. Samtidigt håller vi oss inomhus i genomsnitt ca. 90% av våra liv. Därför är byggnadens förmåga att både minska energiförbrukningen och säkerställa ett bra inomhusklimat avgörande.

Dagsljushantering och energiförsörjning är bland fönstrets viktigaste funktioner. Ju högre glasandel i det enskilda fönstret, desto mer ljus och energibidrag får du. Glasandelen beskriver hur mycket av fönsters totala yta består av glas i förhållande till ram och karm. VELFAC fönster har i allmänhet en mycket smal karm/ramkonstruktion och en hög glasandel som därför bidrar avsevärt till att ljuset släpps in. Form, storlek och placering av fönstren har också stor inverkan på dagsljusets fördelning i rummet.

För ytterligare information, se Boverkets krav gällande dagsljus i byggnader här.

 

Dagsljusplanering - bra råd:

  • Tänk på byggnadens form, läge och riktning
  • Vilka fönsteröppningar, former och platser önskas
  • Vid val av fönstertyp, var uppmärksam på ljusöverföring, värmeöverföring och U-värde
  • Tänk på fönsternas funktion i förhållande till ventilation
  • Alla rum bör ha ljus från minst två sidor
  • Skärmtak som riktas söderut kan användas för att skärma mot den höga sommarsolen som kan orsaka överhettning, men låter den låga vintersolen komma in i rummet
  • Skärmtak som riktas söderut kan användas för att skärma mot den höga och heta sommarsolen, men tillåter samtidigt den låga vintersolen att komma in i rummet

 

Ämnen: Energi, Design och estetik, VELFAC, Ljus

Senaste inläggen

Populära inlägg