Optimera ditt byggprojekt genom att reducera bullret redan från början

21 januari 2019

buller bild-1

Visste du att ljudstörningar kan minskas väsentligt med rätt insatser i byggprojektets inledande fas? Buller är ett allvarligt problem för en stor del av det svenska folket och kan med tiden leda till allvarliga hälsokonsekvenser. Därför är det viktigt att tänka in just bullerreducering redan från starten av ett projekt.

Alla har vi någon gång klagat över en stökig grannfest, oväsen från byns nya byggprojekt, eller att bilarna kör som galningar på gatan utanför ens lugna hem. Enligt Boverket är buller kommandes utifrån en stor börda för många; omkring två miljoner svenskar utsätts för en ljudnivå som överstiger rekommenderat riktvärde. Den vanligaste källan till buller är trafik; alltså vägar, järnvägar och flyg. Andra källor inkluderar ljudliga grannar såväl som industrier – och de ökande ljudstörningarna kan till en stor del förklaras av expanderande städer och en ökning i transporter.

Inte nog med att för höga bullernivåer skapar irritation och frustration runt om i vårt avlånga land, det finns faktiskt även påtagliga hälsokonsekvenser av för mycket oljud. Karolinska Institutet säger att en för hög bullernivå ökar risken för stress, försämrad hörsel, högt blodtryck och andra hjärt- och kärlsjukdomar väsentligt. Samtidigt kostar trafikbuller minst en miljon hälsosamma livsår per år i Västeuropa, detta enligt WHO.

Tidigt engagemang gör skillnad

En för lång exponering av höga bullernivåer påverkar oss både fysiskt och psykiskt, men det är möjligt att minska detta genom att inkorporera ljudreducerande lösningar när det byggs nytt eller renoveras. Det poängterar Allan Jensen, som är avdelningschef vid Institutionen för Akustik och Buller vid Rambøll.

- Tekniskt sett är bullerproblemet svårt att lösa, men vi måste börja någonstans. Om du kan göra en förändring på bara 10 dB kommer det att göra underverk och halvera oväsendet, säger han.

Enligt David Josefsson, technical sales manager vid VELFAC, handlar det i princip om att involvera rätt parter och experter så tidigt som möjligt i konstruktionsfasen.

VELFAC fungerar ofta som sparringpartner vid planering av ljudreducerande fönster, i samband med både nybyggnation och renovering. Valet av lösningar varierar från byggnad till byggnad, beroende på faktorer som design och uttryck, placering, och nivå av yttre buller. Därför är tidig rådgivning om möjligheterna avgörande för att uppnå ett bra resultat.

- Genom att sätta entreprenörer, arkitekter och akustiker i samma rum så tidigt som möjligt läggs ramverket från början. På så sätt kan alla insatser förenas, vilket bidrar till att säkerställa den bästa möjliga lösningen för den enskilda byggnaden, säger David Josefsson och fortsätter:

- Det kan finnas en stor skillnad i behovet av bullerreduktion från projekt till projekt, precis som att rumsstorlekar och arkitektur naturligtvis också spelar en viktig roll. Därför är det avgörande att leverantörerna blir involverade så tidigt som möjligt, eftersom det ökar sannolikheten att hitta en lösning som uppfyller alla krav.

Ämnen: Renovering, Bygg, Bullerdämpning

Senaste inläggen

Populära inlägg