Gammalt danskt slakthus byggs om till över hundra ungdomsbostäder

16 april 2018

040A3463

Om man ska bygga ungdomsbostäder till högst levande unga människor i gamla slakthus, säger det sig själv att det krävs nytänkande och kreativitet. Därför har det varit högt i tak när man har renoverat Odense Offentlige Slagthuse, och med fokus på dagsljus, akustik och energi har man omvandlat de historiska byggnaderna till 119 moderna ungdomsbostäder. En av de främsta anledningarna till att man har lyckats så bra, är de projektanpassade fönsterlösningarna som har skapats i ett nära samarbete mellan arkitekten, totalentreprenören och fönsterproducenten.

När man kommer in i den stora hallen i slakthusen ­– som byggdes 1928 ­– känner man tydligt av historiens vingslag, samtidigt som man blir imponerad över hur omfattande renoveringen av det gamla industrikomplexet har varit. Resultatet är 119 ljusa, moderna bostäder mitt i stadens historiska kärna. Man har behållit många av de ursprungliga kakelväggarna och bärande stålkonstruktionerna, vilket ger huvudbyggnaden och de två flyglarna en tydlig prägel av flydda tider.

Med dagsljuset i fokus

Dagsljuset har varit ett viktigt tema och den historiska renoveringen har prisbelönats av Odense Kommun. Det är arkitektfirman Archidea som står bakom renoveringen och arkitekten Simon Strandholdt säger om slakthusprojektet:

- Vi har tagit utgångspunkt i den ursprungliga arkitekturen, vilket var den inriktning som vi beslutade oss för när vi, tillsammans med kommunen, utarbetade en ny plan för området. Renoveringen har därför genomförts med respekt för byggnadernas speciella egenskaper, markanta detaljer och kännetecken, samtidigt som vi har lyft dem till modern standard genom att fokusera på bland annat dagsljus, akustik och energi.

Inte minst dagsljuset i huvudbyggnaden var ett viktigt tema, eftersom byggnaden framstod som väldigt massiv, med väggar som på sina ställen var över en meter tjocka.

- Därför har vi bland annat frilagt flyglarna, så att det skapas luft och fri passage för ljuset, och gjort fönsterarealerna större på en del ställen genom att minska bröstningarna. På så sätt har vi kunnat bevara fasadens uttryck med de ursprungliga bredderna och spröjsarna, förklarar Simon Strandholdt.

040A3575

040A3587

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysande resultat genom nära dialog

En nära dialog mellan de olika parterna har varit a och o, och med fönsterproducentens rådgivning som rättesnöre, utformades fönsterna i den komplexa huvudbyggnaden med avstamp i fönsterserien VELFAC Classic, med specialanpassade spröjsar och fönsterposter. Dessutom valde man 3-glasfönster med lågenergirutor, som förutom att förhindra drag och temperaturnedgångar även ger en viss reduktion av oljud inomhus.

Det finns inte ett enda rum i huvudbyggnaden som är det andra likt och alla fönster har helt unika dimensioner, vilket har gjort att man har mätt upp dem på plats och tagit hänsyn till deras ursprungliga uttryck. Simon Strandholdt berättar dessutom, hur man har gått in och gjort mätningar av dagsljuset i alla rum.

-Det var inte möjligt att uppnå ett så bra resultat om vi inte hade haft en nära dialog om hur vi optimerade fönstren specifikt för detta projektet.

Ämnen: Nyheter, Fönsterbyte

Senaste inläggen

Populära inlägg