Gammal fabrik i nya kläder

29 juni 2018

billede_4

Från fallfärdigt industrikvarter till en ny och trendig ”business-stadsdel”: Islands Brygge i Köpenhamn är under konstant förvandling. Framförallt de gamla produktionslokalerna i stadsdelen rymmer outnyttjad potential. Här har man bland annat helrenoverat textilfabriken Trikotagen. Med tradition och förnyelse som designparametrar har den tidigare dunkla fabriken omvandlats till ett upplyst och utsiktsrikt New York-kontor, samtidigt som byggnadens autentiska uttryck har återskapats.

Islands Brygge som tidigare satte ramarna för Köpenhamns växande och blomstrande industriproduktion har på senare år genomgått en omfattande förvandling. Från att ha varit hem för tomma och slitna fabrikslokaler har stadsdelen omvandlats till ett hippt bostads- och näringslivsområde. De många moderna renoveringarna har dessutom gjort kvarterets rå industriramar attraktiva som hyreskontor för allt från reklambyråer till fackförbund.

Totalrenovering från golv till tak
Den gamla textilfabriken Trikotagen har genomgått en totalförvandling. Byggnaden uppfördes år 1935 för att man skulle kunna producera kläder. Men för att bli en fullt fungerande företagsfacilitet krävde såväl arkitekter som byggnadens tillstånd en komplett renovering från golv till tak.

För att infria ambitionen om att omvandla fabriken till Köpenhamns coolaste New York-kontor skulle hela byggnaden göras om från fasadfönster till invändiga fogar. Allt förutom yttermurar och våningsplan togs därför bort, vilket banade vägen för en designmässig fristad, förklarar arkitekt Esben Thorlacius från Over Byen Arkitekter. 

Sedan 1970-talet har egendomens 9652 m² fungerat som kontorslokaler. Den in- och utvändiga arkitekturen är dock präglad av att byggnaden ursprungligen inretts för industriell produktion. Byggherrerepresentant och byggledare Henrik Christiansen från Christiansen & Co. berättar: 

- Där de högt placerade fönsterpartierna i sin tid skapade bra ljusförhållanden för de fabriksanställda som oftast arbetade på stående fot, blev det för den moderna kontorspersonalen svårt att få uppfyllt behovet av dagsljus och utsikt. Tro det eller ej, men de gamla aluminiumfönsterna satt faktiskt så högt upp att det var omöjligt att titta ut. Förutom det var de tjocka rutorna beklädda med cellofan, vilket ytterligare dämpade ljuset. 

Tradition och förnyelse lyser upp
För att säkra bättre ljusförhållanden i kontorslandskapet valde man att förstora fönsterytorna. Det innebar att man tog bort tegelstenar och de existerande betongramarna monterades ned. Det gjorde det möjligt att utvidga fönsteröppningarna neråt. De nya och väl tilltagna fönsterpartierna utfördes med 6 m² stora VELFAC Classic fönster i trä/alu, vilket har banat vägen för ett förbättrat ljusinfall och en bättre utsikt, samtidigt som man stöttar byggnadens ursprungliga stil.

- För att återskapa det ursprungliga uttrycket valde vi en klassisk mörkgrå fönsterlösning med flera fönsterspröjsar, som med sin tunna och eleganta design släpper in så mycket dagsljus som möjligt i lokalerna. I det stora hela har tradition och förnyelse varit en viktig designparameter för hela renoveringen. Vi har så att säga försökt att ”ta byggnaden tillbaka till det den var” genom att rekonstruera dess råa industri-look. Resultatet är ett tidlöst uttryck där en blandning av topp- och förmodern byggstil värnar om det förflutna men samtidigt skruvar in i framtiden, berättar Esben Thorlacius och fortsätter:

- Förutom det har arkitektoniskt samspel med kvarteret varit en viktig parameter. Ta till exempel takkonstruktionen: Här har vi monterat stora utsprång med specialframställda VELFAC Classic fönster och på så sätt skapat bra ljusförhållanden på översta våningen, samtidigt som fasaden öppnas upp ännu mer. Med de höga takkuporna som fördelar sig över takvåningens två översta konstruktioner, har ambitionen om att avspegla den byggstil som präglar kvarteret efterlevts till fullo, avslutar han. 

Billede_2

Ämnen: Referensprojekt

Senaste inläggen

Populära inlägg