Dagsljusexpert: Framtidens arkitektur bör matcha dagsljusets föränderlighet

17 november 2021

EFFEKT_Enghavecentret_credit_EFFEKT_2

Foto: EFFEKT Arkitekter

Om man frågar en av Danmarks ledande dagsljusexperter, ska modern arkitektur i högre grad anpassas för dagsljusets dynamik. Enligt Ellen Kathrine Hansen finns det goda möjligheter att möta människors behov av dagsljus när man som arkitekt får lov att designa flexibla fasader som är dynamiska i förhållande till de aktuella ljusförhållandena.

Ellen Kathrine Hansen, chef för forskningsgruppen inom ljusdesign på Aalborg Universitet, menar att vi med modern arkitektur måste insistera på att skapa fasader som är dynamiska och kan anpassas för att skapa en bättre upplevelse av dagsljuset. Även om vi redan kommit långt med den nya fönster- och glastekniken:

- Målet är att skapa dynamik i fasaderna i förhållande till dagsljusets föränderlighet. Vi måste insistera på att arbeta med dynamiska fasader där vi i större utsträckning kan reglera ljusets intensitet och riktning, och samtidigt optimera vyer och kontakt med omgivningen i förhållande till aktivitet, tid på dygnet och årstid, säger Ellen Kathrine Hansen. Hon fortsätter:

- Jag är säker på att vi går en tid tillmötes där vi kan registrera väder och dagsljus beroende på årstid och fönstrens orientering, och därigenom även kunna reglera dagsljuset för att få det bästa ljusinsläppet, vilket kompletteras med artificiellt ljus i en hybridlösning. Det måste vara framtiden, ljusets dynamik är för viktig för att vi människor inte ska designa med det.

Det kan alltså jämföras med de hybridlösningar som vi redan arbetar med när det kommer till det termiska inomhusklimatet, där vi använder interna och externa sensorer och kombinerar naturlig och artificiell ventilation.

Billede 1 - Kopi - beskåret 2-1

Ellen Kathrine Hansen är en av Danmarks ledande specialister inom dagsljus. I mer än 25 år har hon lett projekt som handlar om utveckling av arkitektonisk potential genom integration av dagsljus samt hållbar energi- och ljusteknik.

Ellen är utbildad arkitekt och har arbetat ett antal år inom fönsterbranschen, innan hon fick en PhD i ljusdesign 2012. Därefter startade hon ett nytt internationellt masterprogram i ljusdesign, som kombinerar ljusteknik, arkitektur och medieteknik.

Hon är ledare för forskargruppen Lighting Design Lab, som är knuten till Aalborg Universitet i Köpenhamn.

Låt ljuset reflekteras i materialen

För att optimera rumsupplevelsen räcker det inte att enbart tänka i ljus. Det handlar nämligen mycket om hur ljuset utnyttjas och reflekteras på bästa möjliga sätt:

- Ljus syns först när det träffar ett material, så det handlar om att förstå hur ljusinfallet kan orkestreras i förhållande till rummets reflekterande ytor. Därför är det en arkitektonisk konst att frammana den önskade atmosfären i ett rum utifrån de rådande ljusförhållanden, berättar Ellen Kathrine Hansen.

När man ska stödja dagsljusets dynamik i arkitekturen är det därför viktigt att vara medveten om att mycket av det ljus vi får in genom fönstren är reflekterat ljus från andra fasader. I detta sammanhang spelar materialen en viktigt roll, både ute och inne:

- Det är viktigt att sätta fokus på hur material samverkar med dagsljus, och hur det samspelar med det reflekterande ljuset från stadens fasader. Vi kan med fördel tänka mer i hur vi organiserar plantering som stödjer det ljus vi vill ha in, och som inte tar allt himmelljus. Till exempel genom lövträd som skyddar från direkt solljus på sommaren, men inte på vintern.

Enligt experten är det av samma anledning som vi människor gärna slår oss ner vid vattnet, som reflekterar ljuset från himlen, men där vattnet även fungerar som en reflektor för dagsljuset.

dscf9438-1

Foto: urbanrigger.com

I nära samspel med land och hav

I Köpenhamns hamn kan man hitta ett bra exempel på hur en omfattande utsikt kan främja samhörigheten med omgivningen. De flytande studentbostäderna Urban Rigger har inkorporerat just extra stora fönsterpartier som ger utsikt över såväl land som hav. Därmed är det välkända BIG-projektet ett exempel på hur utsikten spelar en viktig roll, för här får de studerande inte bara ljus – utan också havsutsikt.

Enligt Peter Mayntzhusen, som är CTO-teknisk direktör på Urban Rigger, har fönstren mycket att säga när det gäller utsikten inifrån och ut.

- Dagsljus är självklart avgörande i ett hem. Ju mer dagsljus, desto bättre. När man tänker på hur en container brukar inredas, är dagsljus inte precis högst upp på listan. Men det är det som är annorlunda med Urban Rigger, där vi har stora VELFAC-fönsterpartier som släpper in massor med ljus. Både direkt solljus och även det ljus som reflekteras i det omgivande vattnet.

Det berättar Peter Mayntzhusen om det innovativa bygget, där det enligt honom är av stor vikt för de boende att de kan känna sig nära både havet och det pulserande stadslivet på land.

 

Projektering med dagsljus

Ämnen: Design och estetik, VELFAC, Inspiration, Dagsljus

Senaste inläggen

Populära inlägg